جستجوی برنامه های آموزش تکمیلی در پایگاه جستجویWDB

برنامه های مربوط به آموزش حرفه ای تکمیلی در برلین را پیدا کنید

هسته WDB برلین، حدود 36.000 برنامه آموزش حرفه ای تکمیلی هستند که از سوی بیش از 1.000 خدمات دهنده ارائه میشوند.
انجام جستجو فقط به زبان آلمانی ممکن است و توضیحات دوره هم به زبان آلمانی هستند.
می توانید از دفتر اطلاع رسانی WDB برلین یا از مراکز مشاوره برلین کمک بگیرید:
خط اختصاصی WDB: 030 28384235؛ ایمیل: info@wdb-berlin.de

 

توضیحات مربوط به جستجو به زبان آلمانی، اگر می خواهید به تنهایی جستجو کنید:

مثال: شما در جستجوی یک دوره آلمانی هستید.

  1. «Deutschkurs» را به عنوان کلمه جستجو وارد کنید.

 

 

 

 

 

 

 

2. روی «Suchen» (ذره بین) کلید کنید.
3. به پایگاه جستجوی WDB هدایت می شوید و در آنجا دوره های مناسب به شما نشان داده می شوند.

نتیجه جستجو برای موضوع «Deutschkurs» برای مثال به صورت زیر دیده می شود:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. روی عنوان برنامه یا روی ذره بین کوچک در حاشیه سمت راست کلیک کنید و به این ترتیب همه اطلاعات مربوط به محتوای برنامه و ارائه کننده به شما نشان داده می شوند.

5. می توانید به ارائه کننده برنامه ایمیلی بنویسید یا به او تلفن کنید تا مسائل دیگر توضیح داده شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک جستجوی نمونه برای «Deutschkurs»:

http://wdb-suchportal.de

 

تنظیمات مفید برای جستجو:

 

Suche Farsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در جستجوی تان در پایگاه جستجوی ما، برایتان موفقیت آرزو می کنیم!