Wyszukiwanie ofert kształcenia zawodowego w wyszukiwarce WDB

Szukanie ofert kursów zawodowych w Berlinie

Podstawę WDB Berlin tworzy prawie 36.000 ofert kursów zawodowych od ponad 1.000 oferentów.
Wyszukiwanie odbywa się wyłącznie w języku niemieckim, również opisy kursów są w języku niemieckim.
Pomoc można uzyskać w biurze informacyjnym WDB Berlin lub w poradniach berlińskich:
WDB-Hotline: 030 28384235; E-Mail: info@wdb-berlin.de

 

Wyjaśnienie odnośnie wyszukiwania w języku niemieckim, jeżeli chcą Państwo samodzielnie przeprowadzić wyszukiwanie:

Przykład: wyszukują Państwo kursu języka niemieckiego.

1. wpisujemy wyszukiwane słowo „Deutschkurs“.

 

2. Klikamy na „Szukaj“ (Lupa).

3. Następuje przekierowanie do wyszukiwarki WDB, a tam wyświetlone zostają pasujące kursy.

Przykładowo wynik wyszukiwania dla pojęcia „Deutschkurs“ wygląda następująco:


 

4. Klikamy na tytuł oferty lub na małą lupę z prawej strony, wtedy wyświetlone zostają wszystkie informacje na temat programu kursu i oferenta.

5. Można przesłać do oferenta E-Mail lub zadzwonić do niego celem wyjaśnienia dalszych pytań.

Link do przykładowego wyszukiwania kursu niemieckiego „Deutschkurs“:

http://wdb-suchportal.de

Pomocne ustawienia dla wyszukiwania:

Suche Polnisch

Życzymy Państwu powodzenia podczas wyszukiwania w naszej wyszukiwarce!